Hjärt & Kärlcentrum Fysiologlab

Information om våra olika undersökningar​

Vi utför undersökningar för hela obligatoriska basutbudet i klinisk fysiologi

Klicka på den undersökning du vill läsa mer om så fälls mer information ut.

Ekokardiografi är en ultraljudsundersökning av hjärtats storlek, rörelse och pumpfunktion samt klaffarnas funktion. Du kommer att undersökas med bar överkropp, liggande i vänster sidoläge på en brits. En biomedicinsk analytiker kommer att trycka med en liten stavformad ultraljudsgivare med gel mot din bröstkorg. Vi tittar på hjärtat från flera olika vinklar/punkter på bröstkorgen.

Tidsåtgång: cirka 30-45 minuter.

Förberedelser: Inga.

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Stress-Ekokardiografi är en undersökning som tar reda på
hjärtfunktionen under belastning. Du kommer att få en infart i armen och ett  läkemedel ges som ökar pulsen. Rutinmässigt
ges även ultraljudskontrastmedel för att erhålla bättre bildkvalitet.  Därefter kommer du att undersökas med bar
överkropp, liggande i vänster sidoläge på en brits. En ultraljudsgivare med gel kommer att tryckas mot din bröstkorg och hjärtat kommer att undersökas från flera olika vinklar/punkter på bröstkorgen.

Tidsåtgång: ca 60 min

Förberedelser:  På undersökningen får du inte snusa. Avstå från koffeinhaltiga drycker, tex kaffe, te, energidrycker, coca-cola eller liknade 24 timmar före undersökningen. Avstå från betablockerande läkemedel och kärlkrampsmediciner, enligt den lista som bifogats din kallelse.

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

 

Undersökningens syfte är att bedöma hjärtats funktion under fysisk ansträngning. Du ska ha EKG-elektroder på bröstkorgen och trampar på en testcykel medan EKG  registreras och blodtryck mäts kontinuerligt.
Efter avslutat arbete vilar du en kort stund under fortsatt EKG-registrering. Efter avslutat test finns möjlighet att duscha.

Förberedelser:
– Du skall ta dina mediciner som vanligt innan undersökningen.
– Undvik större måltid senare än 60 min innan undersökningen.
– Ta med shorts eller tunna byxor, gymnastikskor eller liknande samt handduk till duschen.

Tidsåtgång: cirka 45 minuter.

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk eller inte kan cykla! 

Undersökningens syfte är att bedöma hjärtats elektriska aktivitet när du befinner dig i vila. Du ska undersökas liggande på en brits, tio EKG-elektroder placeras på bröstkorgen, vardera arm och vrister. Elektroderna fångar upp och registrerar hjärtats elektriska aktivitet. Det är viktigt att man slappnar av och ligger stilla så att vi får så bra EKG-registrering som möjligt.

Tidsåtgång: cirka 15 minuter.

Förberedelser: Undvik att smörja dig med hudkräm morgonen innan undersökningen eftersom den gör att det blir svårare att fästa EKG-elektroderna på kroppen.

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Du får först ligga ner i tio minuter och då mäts puls och blodtryck. Därefter får du stå upp i tio minuter, under tiden görs fortsatta mätningar av puls och blodtryck.

Tidsåtgång: cirka 30 minuter. 

Förberedelser: Inga.

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Denna EKG-långtidsregistrering ska pågå 1, 2, 3, 4, 5, eller 7 dygn.
Undersökningen syftar till att registrera hjärtats elektriska aktivitet under en längre sammanhängande period.

Denna undersökning innefattar två besök:

1. Första tiden är för påmontering och instruktioner. Du ska ha elektroder på bröstkorgen och en liten EKG-utrustning ansluts till dessa elektroder. Tidsåtgång för påmontering: ca 30 minuter.

Förberedelser inför första besöket: Duscha gärna innanundersökningen eftersom du får inte duscha under registreringstiden. Undvik att smörja dig med hudkräm så att elektroderna kan fästa på kroppen.

2. Andra tiden är för att återlämna utrustningen i vår reception på den tid som står i kallelsen.
OBS! Det är viktigt att du lämnar utrustningen i tid. En annan patient ska ha den efter dig.
Resultatet analyseras och svar skickas till din läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Denna undersökning syftar till att mäta hur blodtrycket varierar under ett dygn.

Denna undersökning innefattar två besök:

1. Den första tiden är för påmontering och instruktioner gällande undersökningen. Du ska få en blodtrycksmanschett runt över armen och en blodtrycksmätare. Under dygnet mäts blodtrycket automatisk med jämna intervall. Tidsåtgång för påmontering: cirka 30 minuter.

Förberedelser inför undersökningen: Duscha gärna innandu kommer till undersökningen. Under registreringstiden skall du leva som vanligt men inte duscha.

2. Den andra tiden är för återlämning. Utrustningen återlämnas i vår reception på den tid som står i kallelsen.Det är viktigt att du lämnar utrustningen i tid! En annan patient ska ha den efter dig.

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Undersökningens syfte är att se eventuella förändringar eller förträngningar i halsen kärl.

Du kommer att undersökas liggande på en brits. En ultraljudsgivare med gel kommer att hållas mot din hals.
På en bildskärm avbildas halsartären och blodflödets hastighet registreras samt kärlens utseende bedöms.

Tidsåtgång: cirka 30-45 minuter.

Förberedelser: Inga.

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela om du behöver tolk!

Denna undersökning syftar till att undersöka om det finns betydande förträngningar i armens kärl.

Du kommer att undersökas liggande på en brits.
En ultraljudsgivare med gel kommer att hållas mot armen. På en bildskärm avbildas artären, blodflödets hastighet registreras och kärlväggens utseende bedöms.

Tidsåtgång: 30-45 minuter.

Förberedelse: Inga

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela om du behöver tolk!

Undersökningens syfte är att undersöka om det finns betydande förträngningar i benets kärl.

Du kommer att undersökas liggande på en brits. En ultraljudsgivare med gel kommer att hållas mot benet. Ofta undersöker man även kärlen ovanför ljumsken från naveln och nedåt. På en bildskärm avbildas artären och kärlväggens utseende bedöms samt blodflödeshastighet mäts.

Förberedelser: Fasta 4 timmar före undersökning. Om du har diabetes ska du äta som vanligt. Mediciner tas som vanligt och vatten går bra att dricka.

Tidsåtgång: cirka 45-60 minuter.

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela om du behöver tolk!

Undersökningens syfte är att undersöka bukaorta (en del av stora kroppspulsådern) för att upptäcka bråck/aneurysm.

Du kommer att undersökas liggande på brits. En ultraljudsgivare med gel kommer att hållas mot magen. På en bildskärm avbildas artären, blodflödets hastighet mäts och diameter samt kärlens väggförhållanden bedöms.

Tidsåtgång: cirka 20-60 minuter, beroende på hur många kärl som undersöks.

Förberedelser: Fasta 4 timmar före undersökning.
Om du har diabetes ska du äta som vanligt. Mediciner tas som vanligt och vatten går bra att dricka.

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Denna undersökning mäter blodtrycket i fötterna och syftar till att bedöma blodcirkulationen i benen.

Du kommer att undersökas liggande på en brits. Undersökningen utförs med blodtrycksmanschetter på stortår och i armen. Blodtrycket kommer att mätas i armar, tår och eventuellt vrister.

Tidsåtgång: cirka 45-60 minuter.

Förberedelser: Undvik rökning och kaffe cirka 1 timme före undersökningen då det kan försvåra mätningen. Ta dina mediciner som vanligt.

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Undersökningens syfte är att undersöka lungfunktionen.

Du kommer att blåsa in och ut i ett munstycke med instruktioner av en biomedicinsk analytiker.

Tidsåtgång: cirka 45 minuter.

Förberedelser: Försök undvika att röka 12 timmar före undersökningen. Ta dina mediciner som vanligt. 

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Undersökningens syfte är att undersöka eventuell hyperreaktivitet, vilket är grunden till astma. 

Undersökningen går ut på att reta luftvägarna något för att undersöka deras känslighet, vilket kan ge svar på om du har astma eller inte. 

Ta dina mediciner som vanligt före besöket. 

Hela besöket kan ta ca en timme.  

För avbokning eller frågor om undersökning

Tel. nr: 08-550 290 03

Du kan även lämna meddelande via vår telefonsvarare dygnet runt.

Avboka senast 24 timmar innan ditt besök

Kom ihåg att ta med legitimation

Var god meddela om du behöver tolk.

Hitta hit

Vi finns på Nygatan 16 (plan 8) i Södertälje och på Storholmsgången 19 (plan 3) i Skärholmens Centrum.
Här finner du välkomnande miljöer och ett erfaret team som hjälper dig under ditt besök!