08 – 550 290 03

Våra undersökningar

Inför ditt besök hos oss har vi planerat för efterfrågad undersökning. Här finns fakta och dokument att ladda hem.

Information om undersökningar:

Klicka på den undersökning du vill läsa mer om så fälls mer information ut.

Arbets-EKG på ergometercykel (Arbetsprov)

Undersökningens syfte är att bedöma hjärtats funktion under fysisk ansträngning. Du ska ha EKG-elektroder på bröstkorgen och trampar på en testcykel medan EKG  registreras och blodtryck mäts kontinuerligt. Efter avslutat arbete vilar du en kort stund under fortsatt EKG-registrering.
Efter avslutat test finns möjlighet att duscha.

Förberedelser:
– Du skall ta dina mediciner som vanligt innan undersökningen.
– Undvik större måltid senare än 60 min innan undersökningen.
– Ta med shorts eller tunna byxor, gymnastikskor eller liknande samt handduk till duschen.

Tidsåtgång: cirka 45 minuter.

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk eller inte kan cykla!

Ultraljud av hjärta (Ekokardiografi)

Ekokardiografi är en ultraljudsundersökning av hjärtats storlek, rörelse och pumpfunktion samt klaffarnas funktion. Du kommer att undersökas med bar överkropp, liggande i vänster sidoläge på en brits. En biomedicinsk analytiker kommer att trycka med en liten stavformad ultraljudsgivare med gel mot din bröstkorg. Vi tittar på hjärtat från flera olika vinklar/punkter på bröstkorgen.

Tidsåtgång: cirka 30-45 minuter.

Förberedelser: Inga.

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Stress-ekokardiografi (Stress-EKO)

Stress-ekokardiografi är en ultraljudsundersökning där hjärtats funktion undersöks under belastning. Undersökningen görs med en ultraljudsgivare som hålls mot bröstkorgen.
Ett läkemedel ges via ett blodkärl i armen för att öka pulsen och därmed hjärtats arbete.

Förberedelser inför undersökningen: Undvik att på morgonen använda Beta-blockerande tablett (t.ex. Seloken, Atenolol, Kredex, Metoprolol, Bisoprolol) och kärlkrampsmediciner (t.ex. Nitromex, Suscard, Imdur). I övrigt skall du ta dina mediciner som vanligt, om inte läkare givit särskilda föreskrifter. Ta gärna med dig en lista över de mediciner som du använder.

Tidsåtgång: cirka 1 timme.

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Transesofageal ekokardiografi (TEE)

TEE undersökning utförs med en ultraljudsgivare via matstrupen (liknar gastroskopi). Man kommer närmare hjärtat och kan på så sätt detaljstudera klaffarna och se delar av hjärta och centrala kärl som inte går att se vid undersökning från bröstkorgen.
Undersökningen utförs med lokalbedövning av svalget med spray och eventuellt en lugnande medel via infart i armen.

Tidsåtgång: cirka 1 timme.

Förberedelser inför undersökningen: Fasta 6 timmar före undersökningen.
Du får ta dina mediciner som vanligt.
Om du har fått lugnande medicin vid undersökningen skall du ej köra bil hem från mottagningen.

Svar på undersökningen skickas till din remitterande läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Långtidsregistrering av EKG, 1-7 dygn

Denna EKG-långtidsregistrering ska pågå 1, 2, 3, 4, 5, eller 7 dygn.
Undersökningen syftar till att registrera hjärtats elektriska aktivitet under en längre sammanhängande period.

Denna undersökning innefattar två besök:

1. Första tiden är för påmontering och instruktioner. Du ska ha elektroder på bröstkorgen och en liten EKG-utrustning ansluts till dessa elektroder. Tidsåtgång för påmontering: ca 30 minuter.

Förberedelser inför första besöket: Duscha gärna innan undersökningen eftersom du får inte duscha under registreringstiden. Undvik att smörja dig med hudkräm så att elektroderna kan fästa på kroppen.

2. Andra tiden är för att återlämna utrustningen i vår reception på den tid som står i kallelsen.
OBS! Det är viktigt att du lämnar utrustningen i tid. En annan patient ska ha den efter dig.
Resultatet analyseras och svar skickas till din läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Vilo-EKG

Undersökningens syfte är att bedöma hjärtats elektriska aktivitet när du befinner sig i vila. Du ska undersökas liggande på en brits, tio EKG-elektroder placeras på bröstkorgen, vardera arm och vristerna. Elektroderna fångar upp och registrerar hjärtats elektriska aktivitet. Det är viktigt att man slappnar av och ligger stilla så att vi får så bra EKG-registrering som möjligt.

Tidsåtgång: cirka 15 minuter.

Förberedelser: Undvik att smörja dig med hudkräm morgonen innan undersökningen eftersom den gör att det blir svårare att fästa EKG-elektroderna på kroppen.

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Blodtrycksmätning 24 timmar

Denna undersökning syftar till att mäta hur blodtrycket varierar under ett dygn.

Denna undersökning innefattar två besök:

1. Den första tiden är för påmontering och instruktioner gällande undersökningen. Du ska få en blodtrycksmanschett runt över armen och en blodtrycksmätare. Under dygnet mäts blodtrycket automatisk med jämna intervall. Tidåtgång för påmontering: cirka 30 minuter.

Förberedelser inför undersökningen: Duscha gärna innan du kommer till undersökningen. Under registreringstiden skall du leva som vanligt men inte duscha.

2. Den andra tiden är för återlämning. Utrustningen återlämnas i vår reception på den tid som står i kallelsen. Det är viktigt att du lämnar utrustningen i tid! En annan patient ska ha den efter dig.

Resultatet analyseras och svar skickas till din läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Ortostatiskt prov

Du får först ligga ner i tio minuter och då mäts puls och blodtryck. Därefter får du stå upp i tio minuter, under tiden görs fortsatta mätningar av puls och blodtryck.
Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Tidsåtgång: cirka 30 minuter.

Förberedelser: Inga.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Ultraljud av halskärl/halsartärer (Carotis)

Undersökningens syfte är att se eventuella förändringar eller förträngningar i halsen kärl.

Du kommer att undersökas liggande på en brits. En ultraljudsgivare med gel kommer att hållas mot din hals. På en bildskärm avbildas halsartären och blodflödets hastighet registreras samt kärlens utseende bedöms.

Tidsåtgång: cirka 30-45 minuter.

Förberedelser: Inga.

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela om du behöver tolk!

Ultraljud av armartärer

Denna undersökning syftar till att undersöka om det finns betydande förträngningar i armens kärl.

Du kommer att undersökas liggande på en brits. En ultraljudsgivare med gel kommer att hållas mot armen. På en bildskärm avbildas artären, blodflödets hastighet registreras och kärlväggen utseende bedöms.

Tidsåtgång: 30-45 minuter.

Förberedelse: Inga

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela om du behöver tolk!

Ultraljud av benartärer

Undersökningens syfte är att undersöka om det finns betydande förträngningar i benets kärl.

Du kommer att undersökas liggande på en brits. En ultraljudsgivare med gel kommer att hållas en ultraljudsgivare med gel kommer att hållas mot benet. Ofta undersöker man även kärlen ovanför ljumsken från naveln och nedåt. På en bildskärm avbildas artären och kärlväggens utseende bedöms samt blodflödeshastighet mäts.

Förberedelser: Fasta 4 timmar före undersökning. Om du har diabetes ska du äta som vanligt. Mediciner tas som vanligt och vatten går bra att dricka.

Tidsåtgång: cirka 45-60 minuter.

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela om du behöver tolk!

Ultraljud av benens vener

Undersökningen syfte är att undersöka om vi kan finna en orsak till svullnad, sår och/eller åderbråck i benet.

Du kommer att undersökas liggande och sittande på en brits. En ultraljudsgivare med gel  kommer att hållas mot benet. På en bildskärm avbildas kärlen och blodflöden registreras.

Tidsåtgång: cirka 30-60 minuter, beroende på om ett eller båda benen undersöks.

Förberedelser: Inga.

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Ultraljud av bukaorta

Undersökningens syfte är att undersöka bukaorta (en del av stora kroppspulsådern) för att upptäcka bråck/aneurysm.

Du kommer att undersökas liggande på brits. En ultraljudsgivare med gel kommer att hållas mot magen. På en bildskärm avbildas artären, blodflödets hastighet mäts och diameter samt kärlens väggförhållanden bedöms.

Tidsåtgång: cirka 20-60 minuter, beroende på hur många kärl som undersöks.

Förberedelser: Fasta 4 timmar före undersökning. Om du har diabetes ska du äta som vanligt. Mediciner tas som vanligt och vatten går bra att dricka.

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var meddela oss om du behöver tolk!

Perifer cirkulationsutredning- PCU (Tåtryck)

Denna undersökning mäter blodtrycket i fötterna och syftar till att bedöma blodcirkulationen i benen.

Du kommer att undersökas liggande på en brits. Undersökningen utförs med blodtrycksmanschetter på stortår och i armen. Blodtrycket kommer att mätas i armar, tår och eventuellt vrister.

OBS! Undvik rökning och kaffe cirka 1 timme före undersökningen då det kan försvåra mätningen. Ta dina mediciner som vanligt.

Tidsåtgång: cirka 45-60 minuter.

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Spirometri, under 2019 utförs undersökningen på S:t Görans sjukhus i Stockholm

Under 2019 utförs undersökningen på S:t Görans sjukhus i Stockholm.

För avbokning eller frågor om undersökning

Tel. nr 1: 08 – 550 290 03

r

OBS! Avboka senast 24 timmar innan ditt besök

Du kan även lämna meddelande via vår telefonsvarare dygnet runt.

Z

Kom ihåg att ta med legitimation

Vi tar endast kortbetalning, ej kontanthantering!

Var god meddela om du behöver tolk!

Vi finns på Nygatan 16 (plan 8) i Södertälje

Här finner du en välkomnande miljö och ett erfaret team som hjälper dig under ditt besök!