08 – 550 290 03

Våra undersökningar

Inför ditt besök hos oss har vi planerat för efterfrågad undersökning. Här finns fakta och dokument att ladda hem.

Information om undersökningar:

Klicka på den undersökning du vill läsa mer om så fälls mer information ut.

Arbets-EKG på ergometercykel (Arbetsprov)

Denna undersökning syftar till att bedöma hjärtats funktion under fysisk ansträngning. Du har elektroder kopplade på bröstkorgen och trampar på en testcykel medan EKG  registreras och blodtryck mäts kontinuerligt. Efter avslutat arbete vilar man en kort stund, under fortsatt EKG registrering. Efter avslutat test finns möjlighet att duscha.

Förberedelser:
– Du skall ta dina mediciner som vanligt innan undersökningen.
– Undvik större måltid senare än 60 min innan undersökningen.
– Ta med shorts eller tunna byxor, gymnastikskor eller liknande samt handduk till duschen.

Tidsåtgång: cirka 30-45 minuter.

Svar på undersökningen skickas till din remitterande läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk eller inte kan cykla!

Ultraljud av hjärta (Ekokardiografi)

Undersökningens syfte är att se hjärtats storlek, rörelse och pumpfunktion, samt klaffarnas funktion.

Du kommer att undersökas med bar överkropp, liggande på vänster sida på en brits. En biomedicinsk analytiker kommer att trycka med en liten stavformad ultraljudsgivare mot din bröstkorg.

På ultraljudsgivaren appliceras gel för att få bästa möjliga bild av hjärtat. Man tittar på hjärtat från flera olika vinklar/punkter på bröstkorgen.

Tidsåtgång: cirka 30-45 minuter.

Svar på undersökningen skickas till din remitterande läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Stress-ekokardiografi (Stress-EKO)

Stress-EKO är en undersökning där hjärtats funktion undersöks under belastning. Ultraljudsundersökning görs med en ultraljudgivare som hålls mot bröstkorgen. Ett läkemedel ges via ett blodkärl i armen för att öka pulsen och därmed hjärtats arbete.

Tidsåtgång: cirka 1 timme.

Svar på undersökningen skickas till din remitterande läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Transesofageal ekokardiografi (TEE)

TEE undersökning utförs med en ultraljudsgivare via matstrupen (liknar gastroskopi). Man kommer närmare hjärtat och kan på så sätt detaljstudera klaffarna och se delar av hjärta och centrala kärl som inte går att se vid undersökning från bröstkorgen.
Undersökningen utförs med lokalbedövning av svalget med spray och eventuellt en spruta med lugnande medel venöst.

Tidsåtgång: cirka 1 timme.

Svar på undersökningen skickas till din remitterande läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Långtidsregistrering av EKG, 1-7 dygn

Denna EKG-undersökning kommer att pågå 1-7 dygn.
Undersökningen syftar till att registrera hjärtats elektriska aktivitet under en längre sammanhängande period.

Denna undersökning innefattar två besök:
Den första tiden är för påmontering och instruktion gällande undersökningen.
Tidsåtgång: cirka 30 minuter.

Den andra tiden är för avmontering och databearbetning. Du lämnar EKG apparaten i reception.

På mottagningen monteras elektroder på bröstkorgen. Till dessa ansluts en liten EKG apparat. Under undersökningstiden skall du leva som vanligt men inte duscha. Vidare information får du av personalen i samband med första besöket.

Svar på undersökningen skickas till din remitterande läkare.

Förberedelser: Duscha gärna innan du kommer till undersökningen, för att du får inte duscha under registreringstiden.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Blodtrycksmätning 24 timmar

Denna undersökning syftar till att mäta hur blodtrycket varierar under ett dygn.

Denna undersökning innefattar två besök:
Den första tiden är för påmontering och instruktion gällande undersökningen.
Tidsåtgång: cirka 30 minuter.

Den andra tiden är  för avmontering och data bearbetning. Du lämnar blodtrycksmätaren i reception.

Du har en blodtrycksmanschett runt armen. Denna kopplas till en liten apparat som automatiskt mäter blodtrycket under dygnet med jämna intervall. Under undersökningstiden skall du leva som vanligt men inte duscha.

Svar på undersökningen skickas till din remitterande läkare.

Förberedelser: Duscha gärna innan du kommer till undersökningen, för att du får inte duscha under registreringstiden.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Ultraljud av halskärl/halsartärer (Carotis)

Undersökningens syfte är att se eventuella förändringar eller förträngningar i halsen kärl.

Du kommer att undersökas liggande på en brits. En ultraljudsgivare med gel kommer att hållas mot din hals. På en bildskärm avbildas halsartären och blodflödets hastighet registreras samt kärlens utseende bedöms.

Tidsåtgång: cirka 30-45 minuter.

Svar på undersökningen skickas till din remitterande läkare.

Var god meddela om du behöver tolk!

Ultraljud av armartärer

Denna undersökning syftar till att undersöka om det finns betydande förträngningar i armens kärl.

Du kommer att undersökas liggande på en brits. En ultraljudsgivare med gel kommer att hållas mot armen. På en bildskärm avbildas artären, blodflödets hastighet registreras och kärlväggen utseende bedöms.

Tidsåtgång: 30-45 minuter.

Svar på undersökningen skickas till din remitterande läkare.

Var god meddela om du behöver tolk!

Ultraljud av benartärer

Undersökningens syfte är att undersöka om det finns betydande förträngningar i benets kärl.

Du kommer att undersökas liggande på en brits. En ultraljudsgivare med gel kommer att hållas en ultraljudsgivare med gel kommer att hållas mot benet. Ofta undersöker man även kärlen ovanför ljumsken från naveln och nedåt. På en bildskärm avbildas artären och kärlväggens utseende bedöms samt blodflödeshastighet mäts.

Förberedelser: Fasta 4 timmar före undersökning. Om du har diabetes ska du äta som vanligt. Mediciner tas som vanligt och vatten går bra att dricka.

Tidsåtgång: cirka 45-60 minuter.

Svar på undersökningen skickas till din remitterande läkare.

Var god meddela om du behöver tolk!

Ultraljud av benens vener

Undersökningen syfte är att undersöka om vi kan finna en orsak till svullnad, sår och/eller åderbråck i benet.

Du kommer att undersökas liggande och sittande på en brits. En ultraljudsgivare med gel  kommer att hållas mot benet. På en bildskärm avbildas kärlen och blodflöden registreras.

Tidsåtgång: cirka 30-60 minuter, beroende på om ett eller båda benen undersöks.

Svar på undersökningen skickas till din remitterande läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Ultraljud av bukaorta

Undersökningens syfte är att undersöka bukaorta (en del av stora kroppspulsådern) för att upptäcka bråck/aneurysm.

Du kommer att undersökas liggande på brits. En ultraljudsgivare med gel kommer att hållas mot magen. På en bildskärm avbildas artären, blodflödets hastighet mäts och diameter samt kärlens väggförhållanden bedöms.

Tidsåtgång: cirka 20-60 minuter, beroende på hur många kärl som undersöks.

Svar på undersökningen skickas till din remitterande läkare.

Var meddela oss om du behöver tolk!

Perifer cirkulationsutredning- PCU (Tåtryck)

Denna undersökning mäter blodtrycket i fötterna och syftar till att bedöma blodcirkulationen i benen.

Du kommer att undersökas liggande på en brits. Undersökningen utförs med blodtrycksmanschetter på stortår och i armen. Blodtrycket kommer att mätas i armar, tår och vrister.

OBS! Undvik rökning och kaffe cirka 1 timme före undersökningen då det kan försvåra mätningen. Ta dina mediciner som vanligt.

Tidsåtgång: cirka 45-60 minuter.

Svar på undersökningen skickas till din remitterande läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Spirometri, under 2019 utförs undersökningen på S:t Görans sjukhus i Stockholm

Under 2019 utförs undersökningen på S:t Görans sjukhus i Stockholm.

För avbokning eller frågor om undersökning

Tel. nr 1: 08 – 550 290 03

r

OBS! Avboka senast 24 timmar innan ditt besök

Du kan även lämna meddelande via vår telefonsvarare dygnet runt.

Z

Kom ihåg att ta med legitimation

Vi tar endast kortbetalning, ej kontanthantering!

Var god meddela om du behöver tolk!

Vi finns på Nygatan 16 (plan 8) i Södertälje

Här finner du en välkomnande miljö och ett erfaret team som hjälper dig under ditt besök!