Undersökningens syfte är att undersöka lungfunktionen.

Du kommer att blåsa in och ut i ett munstycke med instruktioner av en biomedicinsk analytiker.

Tidsåtgång: cirka 45 minuter.

Förberedelser: Ta ej dina astma mediciner den dagen när du kommer till oss.

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!