08 – 550 290 03

Våra undersökningar

Inför ditt besök hos oss har vi planerat för efterfrågad undersökning. Här finns fakta och dokument att ladda hem.

Fakta om vanliga undersökningar:

Klicka på den undersökning du vill läsa mer om så fälls mer information ut.
Du hittar kallelser att ladda hem och skriva ut längre ned på sidan. Vi kompletterar listan inom kort.

Arbets-EKG på testcykel

Denna undersökning syftar till att bedöma hjärtats funktion under fysisk ansträngning.

Du har elektroder kopplade på bröstkorgen och ryggen och trampar på en testcykel medan EKG och blodtryck mäts kontinuerligt.

Efter avslutat arbete vilar man en kort stund, under fortsatt registrering.

Efter avslutat test finns möjlighet att duscha.

Ta med shorts eller tunna byxor, gymnastikskor eller liknande samt handduk till duschen.

Tidsåtgången beräknas till cirka 1 timme.

Du skall ta dina mediciner som vanligt innan undersökningen.

Undvik större måltid senare än 60 min innan undersökningen.

Var god meddela oss om du behöver tolk eller inte kan cykla!

Ultraljudsundersökning av hjärta (Ekokardiografi)

Undersökningens syfte är att se hjärtats storlek, rörelse och pumpfunktion, samt klaffarnas funktion.

Du kommer att undersökas med bar överkropp, liggande på vänster sida på en brits. En biomedicinsk analytiker kommer att trycka med en liten stavformad ultraljudsgivare mot din bröstkorg.

På ultraljudsgivaren appliceras gel för att få bästa möjliga bild av hjärtat. Man tittar på hjärtat från flera olika vinklar/punkter på bröstkorgen.

Tidsåtgång 45-60 minuter.

Var snäll och meddela om du behöver tolk!

Ultraljudsundersökning av benartärer

Undersökningens syfte är att undersöka om det finns betydande förträngningar i benets kärl.
Du kommer att undersökas liggande på en brits. En biomedicinsk analytiker (BMA) kommer att hålla en ultraljudsgivare med gel på mot ditt ben. Ofta undersöker man även kärlen ovanför ljumsken från naveln och nedåt. På en bildskärm avbildas artären och BMA tar bilder och mäter hastigheten på flödet.

Förberedelser: Fasta 4 timmar före undersökning. Om du har diabetes ska du äta som vanligt. Mediciner tas som vanligt och vatten går bra att dricka.

Tidsåtgång: ca 45-60 minuter.

Var snäll och meddela om du behöver tolk!

Perifer arteriell cirkulationsutredning- PCU (Tåtryck)

Denna undersökning mäter blodtrycket i fötterna och syftar till att bedöma blodcirkulationen till benen.

OBS! Undvik rökning och kaffe cirka 1 timme före undersökningen då det kan försvåra mätningen. Ta dina mediciner som vanligt.

Undersökningen utförs med blodtrycksmanschetter på stortår och i armen, du ligger på en brits under undersökningen.

Tidsåtgången beräknas till cirka 45 minuter.

Var god meddela oss om du behöver tolk.

Ultraljudsundersökning av bukaorta

Mer information om denna undersökning kommer inom kort

Var snäll och meddela om du behöver tolk!

Bedömning av viloekg

Mer information om denna undersökning kommer inom kort.

Var god meddela oss om du behöver tolk.

Blodtrycksmätning 24 timmar

Denna undersökning syftar till att mäta hur blodtrycket varierar under ett dygn. Den innefattar två besök, den första tiden är till för påmontering och instruktion gällande undersökningen och den andra för avmontering och databearbetning.

Du har en blodtrycksmanschett runt armen. Denna kopplas till en liten apparat som automatiskt mäter blodtrycket under dygnet med jämna intervall.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Ultraljudsundersökning av halskärl/halsartärer (Carotisdupex)

Undersökningens syfte är att se eventuella förändringar eller förträngningar i halsen kärl.
Du kommer att undersökas liggande på en brits. En biomedicinsk analytiker (BMA) kommer att hålla en ultraljudsgivare med gel på mot din hals. På en bildskärm avbildas halsartären och BMA tar bilder och mäter hastigheten på flödet i artären.

Förberedelser: Inga
Tidsåtgång: ca 30-45 minuter.

Var snäll och meddela om du behöver tolk!

Långtidsregistrering av EKG, 1-7 dygn

Denna EKG-undersökning kommer att pågå 1-7 dygn. Undersökningen syftar till att registrera hjärtats elektriska aktivitet under en längre sammanhängande period.

Denna undersökning innefattar två besök:

Den första tiden är för påmontering och instruktion gällande undersökningen – cirka 30 minuter.

Den andra tiden är för avmontering och databearbetning.

På mottagningen monteras elektroder på bröstkorgen.

Till dessa ansluts en liten apparat.

Under undersökningstiden skall Du leva som vanligt.

Vidare information får du av personalen i samband med första besöket.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Ultraljudsundersökning av armartärer

Mer information om denna undersökning kommer inom kort.

Var snäll och meddela om du behöver tolk!

Ultraljudasundersökning av vener

Mer information om denna undersökning kommer inom kort.

Var god meddela oss om du behöver tolk.

Spirometri

Under 2018 utförs undersökningen på S:t Görans sjukhus i Stockholm.

Var god meddela oss om du behöver tolk!

Kallelser för utskrift

Ladda hem den kallelse som gäller ditt besök och läs igenom innan. Skriv gärna ut och ta med till oss.

ARBETS-EKG PÅ TESTCYKEL

Ladda hem som Adobe PDF-dokument

ULTRALJUD HJÄRTA (Ekokardiografi)

Ladda hem som Adobe PDF-dokument

ULTRALJUD BENARTÄRER

Ladda hem som Adobe PDF-dokument

BLODTRYCKSMÄTNING 24 TIMMAR

Ladda hem som Adobe PDF-dokument

ULTRALJUD HALSKÄRL (Carotisdupex)

Ladda hem som Adobe PDF-dokument

LTER – LÅNGTIDSREGISTRERING EKG

Ladda hem som Adobe PDF-dokument

Adobe Reader

För att läsa dokumenten kan du behöva ladda hem Adobe Reader.
Programmet är en kostnadsfri standardläsare för att visa PDF-dokument.

Laddas hem Adobe Reader gratis här

För avbokning eller frågor om undersökning

Tel. nr 1: 08 – 550 290 03
Tel. nr 2: 08 – 550 290 17

r

OBS! Avboka senast 24 timmar innan ditt besök.

Du kan även lämna meddelande via vår telefonsvarare dygnet runt.

Z

Kom ihåg att ta med legitimation

Vi tar ej emot kontanter
Meddela om du behöver tolk!

Vi finns på Nygatan 16 (plan 8) i Södertälje

Här finner du en välkomnande miljö och ett erfaret team som hjälper dig under ditt besök!