Undersökningens syfte är att undersöka lungfunktionen före och efter luftrörs vidgande medicin.

Du kommer att blåsa in och ut i ett munstycke med instruktioner av en biomedicinsk analytiker. Samma utförande görs före och efter luftrörs vidgande medicin.

Tidsåtgång: cirka 45 minuter.

Förberedelser: Inga

Svar på undersökningen skickas till din läkare.

Var god meddela oss om du behöver tolk!