Hjärt & Kärlcentrum Fysiologlab

Vårt miljöarbete

Hjärt- och Kärlcentrum bedriver ett aktivt miljöarbete och strävar efter att under första halvåret 2024 bli miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. För att underlätta detta arbete och uppfylla kraven i ISO 14001 har vi upprättat en intern miljöhandbok med beskrivning av ledningssystem, mål och handlingsplaner. Vår verksamhet i Skärholmen sker i samarbete med Stena Recycling som väger varje avfallsfraktion och levererar statistik fortlöpande. Två gånger om året avsätts ett par timmar för hela personalen för miljöfrågor och dessa behandlas även på samtliga arbetsplatsträffar. Vår miljösamordnare har en heldag i månaden avsatt för miljöarbetet.

Vår miljöpolicy

Sjukvården spelar en viktig roll för en miljömässigt långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Hjärt- och Kärlcentrum strävar efter att minimera vår påverkan på miljön genom att kontinuerligt effektivisera vår resursanvändning, främja återvinning och minska vår energiåtgång. Vi engagerar oss i att använda miljövänliga material, tekniker och processer samt att utbilda och involvera vår personal i hållbara arbetssätt.

Vi har en specificerad handlingsplan för att följa vår policy.

Har du frågor om, eller synpunkter på vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta oss på

Tidningshylla i väntrum