08 – 550 290 03

Patienten i centrum

Medicinsk service inom hjärt och kärlområdet

Hjärt & Kärlcentrum Fysiologlab

Vi är ett laboratorium som ger medicinsk service inom hjärt och kärlområdet, såsom ultraljud av hjärta och artärer, arbets-EKG, EKG-undersökningar, blodtrycksmätningar med mera.
Verksamheten som bedrivs på uppdrag av landstinget är belägen centralt i Södertälje.

Vill du boka tid hos oss?

För att få tid för undersökning behövs remiss från husläkare/företagsläkare.

Tryggt och säkert

Vi är kvalitetscertifierade enlig ISO 9001 sedan 2017-04-19.

Vårt motto: Patienten i centrum

Vår förhoppning är att du kommer att känna dig omhändertagen hos oss och genom en rad åtgärder gör vi vårt yttersta för att du ska trivas under din vistelse. Det är viktigt att du är så förberedd som möjligt innan du besöker oss. Vi rekommenderar därför att du läser vår information både gällande din vård hos oss och om hur våra undersökningar går till.

Våra tjänster

Vi har en bred expertis och utför ett flertal medicinska undersökningar inom hjärt och kärlområdet.

Undersökningar

Vi utför ultraljudsundersökning på hjärta, halsartärer, vener, arm/benartärer och bukaorta, samt långtidsregistrering av EKG, 24-timmars blodtrycksmätning och PCU.

Kommentarer från patienter

w
 
”Extra + för inredning med välkomnande miljö.”

Maria

vården.se
”Väldigt proffsigt omhändertagande”

Gunnar

vården.se
”Bra mottagande och service!”

Stefan

vården.se
”Tackar för ett väldigt proffsigt och trevligt bemötande”

Peter

vården.se