hk-centrum-logga-bold-v2-webb

Välkommen

Hjärt & Kärlcentrum Fysiologlab är ett laboratorium som ger medicinsk service inom hjärt och kärlområdet, såsom ultraljud av hjärta och artärer, arbetsekg, spirometri, ekg-undersökningar och blodtryck med mera.

För att få tid för undersökning behövs remiss från husläkare/företagsläkare.

Verksamheten som bedrivs på uppdrag av landstinget är belägen centralt i Södertälje.

Vi är kvalitetscertifierade enlig ISO 9001 sedan 2017-04-19

Vår förhoppning är att du kommer känna dig omhändertagen hos oss enligt vårt motto:

Patienten i centrum