Hjärt & Kärlcentrum Fysiologlab

Välkommen till
Hjärt & Kärlcentrum Fysiologlab

Patienten i centrum

Medicinsk service inom hjärt-, lung-, och kärlområdet, med hela det obligatoriska utbudet i klinisk fysiologi. Vi är ett laboratorium som ger medicinsk service inom hjärt-, lung-, och kärlområdet, såsom ultraljud av hjärta och artärer, arbets-EKG, EKG-undersökningar, blodtrycksmätningar med mera.

Mottagningar

Verksamheten som bedrivs på uppdrag av Region Stockholm är belägen i Södertälje och Skärholmen

Vill du boka tid?

För att få tid för undersökning behövs remiss från husläkare/företagsläkare.

Vårt motto

Hos oss är du som patient alltid i centrum. Vår förhoppning är att du kommer att känna dig omhändertagen här. Genom en rad åtgärder gör vi vårt yttersta för att du ska trivas under din vistelse.

Det är viktigt att du är så förberedd som möjligt innan du besöker oss. Vi rekommenderar därför att du läser vår information både gällande din vård hos oss och om hur våra undersökningar går till.

Våra tjänster

Vi har en bred expertis och utför ett flertal medicinska undersökningar inom hjärt-, lung-, och kärlområdet.

Vi utför ultraljudsundersökning på hjärta, halsartärer, vener, arm/benartärer och bukaorta, samt långtidsregistrering av EKG, 24-timmars blodtrycksmätning, dynamisk spirometri och PCU.