Hjärt & Kärlcentrum Fysiologlab

Hej!

Hoppas du har varit nöjd med din kontakt med Hjärt & kärlcentrum fysiologlab.

Vi värdesätter era synpunkter, positiva som negativa. Det gör att vi kan utveckla och förbättra vår service.

Maila gärna vad du har på hjärtat till: [email protected]

Synpunkter/avvikelser som inkommer hanteras i vårt avvikelsesystem, vilket innebär att vi dokumenterar synpunkten/avvikelsen, gör en orsaksanalys, tar upp avvikelsen på våra regelbundna arbetsplatsträffar och genomför, vid behov korrigerande åtgärd och följer upp effektiviteten av vidtagna åtgärder.