Välkommen till Hjärt & Kärlcentrum Försäkringsmedicin och privat finansierad vård

Stockholms läns landsting valde att inte förlänga vårdavtal i kardiologi med oss 2018 och vi var tvungna att stänga mottagningen efter 30 års verksamhet.

Vi har nu öppnat en försäkringsmedicinsk mottagning och kan på nytt erbjuda specialistvård i kardiologi, invärtes medicin och även i neurologi.

Utöver läkarbedömning erbjuder vi undersökning med ultraljudsundersökning av hjärta och blodkärl, långtids-EKG, arbetsprov, dygnsmätning av blodtryck och spirometri.

Gamla och nya patienter är välkomna!

Om du har en privat vårdförsäkring eller vill betala din vård privat är du välkommen att kontakta oss direkt eller via ditt försäkringsbolag. Vi har avtal med flertal försäkringsbolag.

Se prislista längre ned.

Med vänliga hälsningar,
Aida Hot-Bjelak & Thomas Grunert


Kontakta oss för mer info

stetoskop
Blodtrycksmätning

Hjärt-och kärlcentrum Försäkringsmottagning Prislista/besöksavgifter

Specialistläkarbesök neurologi 2500 kr

Specialistläkarbesök Kardiologi och Invärtesmedicin 1500 kr

Arbetsprov ergometercykel 1600 kr

EKG 500 kr

24-timmars blodtryck 1590 kr

Långtidsregistrering EKG(LTER) 24 timmar 1850 kr

Långtidsregistrering EKG (LTER ) 48 timmar 2687 kr

Långtidsregistrering EKG (LTER ) 72 timmar 2995 kr

Långtidsregistrering EKG (LTER ) 7 dygn 3917 kr

Ultraljud hjärta standard 2120 kr

Ultraljud hjärta omfattande 2450 kr

Ultraljud bukaorta 1500 kr

Ultraljud halskärl 1500 kr

Spirometri (dynamisk+statisk+reversibilitetstest) 2180 kr

Spirometri dynamisk 1150 kr