hk-centrum-logga-bold-v2-webb

Din vård hos oss

_DSC2416

Vi har vårdavtal med Stockholms läns landsting och tar även emot patienter från närliggande landsting, exempelvis Landstinget Sörmland . Avtalet fastslår att remitterade patienter ska prioriteras. Remiss kan utfärdas av husläkare, företagsläkare eller annan läkare.

Vi strävar alltid efter att väntetiden för ditt besök ska vara kort.

Vid behov anlitar vi tolk. Vänligen meddela oss när tolkbehov föreligger.

I samband med varje undersökning på Hjärt & kärlcentrum träffar du en läkare som tillsammans med dig planerar din fortsatta vård.

Vi har ett nära samarbete med specialistkliniker i Stockholms och Södermanlands läns landsting.

Enligt Socialstyrelsens nationella rekommendationer deltar vi i olika patientregister:  Nationella Diabetesregistret, Förmaksflimmerregistret och Hjärtsviktsregistret. Deltagande  i registren är  på frivillig bas.

Vi har en väl inarbetad sköterske- och läkarledd diabetesmottagning och planerar att under 2016 på samma sätt organisera en  hjärtsvikts- och förmaksflimmermottagning.

Vi ingår i det fria vårdvalet för vaccination mot säsongsinfluensa.

Arbete pågår för att mottagningen under 2016 ska bli ISO-certifierad.

Vi genomför årligen en patientenkät för att mäta kvaliteten på mottagningen.

Patientavgifter:

Högkostnadsskydd och frikort gäller.

Läkarbesök vid första besökstillfället med remiss från husläkare 150 kr
Följande läkarbesök och besök med remiss från annan läkare 350 kr
Besök hos sjuksköterska 100 kr

Ring gärna om du har några frågor eller funderingar kring din vård hos oss. Se kontakt.

Hjärt & Kärlcentrum

Nygatan 16 (plan 8)
151 72 Södertälje

telefon_20px  08 – 550 290 03

telefon_20px  08 – 550 290 17

telefon_20px  08 – 550 387 80 (fax)

Besök

Öppettider:
klocka_20px  Må – Fr kl. 08.00 – 16.00

Telefontid:
klocka_20px  Må – Fr kl. 09.30 – 11.00