hk-centrum-logga-bold-v2-webb

Välkommen


Hjärt & kärlcentrum är en specialistläkarmottagning med huvudinriktning på hjärtsjukdomar.
Mottagningen är belägen i centrala Södertälje och har bedrivit verksamhet sedan 1987.

Vår förhoppning är att du kommer känna dig omhändertagen hos oss enligt vårt motto:

Patienten i centrum